De kalverhouderij

Het aanhouden van stierkalveren voor de vleesconsumptie stamt al uit vroegere tijden. Al in de tijd van de Bijbel wordt er gesproken over het slachten van het gemeste kalf, wanneer er iets bijzonders was te vieren. In Nederland is de professionele vleeskalverhouderij in de jaren zestig van de vorige eeuw ontstaan. Tot die tijd waren stierkalfjes nagenoeg onbruikbaar. Vaarskalveren werden aangehouden om uiteindelijk melkkoe te worden. Het aanhouden van stierkalveren bleef beperkt tot misschien één of enkele dieren per melkveebedrijf. Vanaf de jaren zestig is er structuur aangebracht in het opkopen van stierkalveren, het voeren en houden van deze dieren en de uiteindelijke vermarkting van het vlees.

In al die jaren heeft de kalverhouderij vele ontwikkelingen doorgemaakt. Zo worden de dieren nu gehuisvest in groepen en niet meer individueel. Ook is het voer aangepast zodat de dieren naast melk ook ruwvoer krijgen aangeboden. Hierdoor wordt in de natuurlijke behoefte van het kalf - herkauwen - voorzien. Ook hebben de dieren steeds meer ruimte gekregen en wordt er meer en meer aandacht besteed aan het gezond houden van de dieren op een verantwoorde manier.

Ons bedrijf

Op ons bedrijf houden wij al bijna veertig jaar kalveren. In al die jaren hebben wij veel ontwikkelingen meegemaakt. Dit maakt dat de kalveren nu in groepen staan, dat er onbeperkt ruwvoeder wordt verstrekt en automatisch tweemaal daags warme melk. Ook op het gebied van energieopwekking hebben wij stappen gezet. Zo maken wij al jaren gebruiken van een pellet ketel om het water dat nodig is voor de aanmaak van melk te verwarmen. Ons gasverbruik wordt hiermee gereduceerd tot nagenoeg nul.

Onze meest recente ontwikkeling op het gebied van dierwelzijn zijn onze nieuwe vloeren, zogenaamde welzijnsvloeren. Dit type vloer heeft een rubberen toplaag welke zachter is dan de traditionele houten of betonnen vloeren. Het kalf ervaart hierdoor meer comfort en wordt nog beter in staat gesteld om natuurlijk gedrag te vertonen, namelijk: rennen, springen en spelen met groepsgenoten.

Binnen ons bedrijf staat de balans tussen dierwelzijn, diergezondheid, duurzaamheid, rentabiliteit en werkplezier centraal. Wij zijn ons er van bewust dat de wereldwijde vraag naar voedsel zal toenemen. Tegelijk neemt in ons land de druk toe op o.a. de productie van vlees. Dit daagt ons uit om de marktomstandigheden als kans te zien. Wij zijn er van overtuigd dat een verantwoord en kwalitatief hoogstaand stukje vlees toekomst heeft en daar werken wij graag aan.